#H2 HTML5 là gì?

HTML5 là sự kết hợp giữa các thẻ HTML mới , các thuộc tính CSS3, JavaScript và một số công nghệ hỗ trợ liên quan, nhưng về cơ bản, những công nghệ đó tách biệt với đặc tả HTML5. Continue reading

Advertisements