#PM02 Mục đính trong từng giai đoạn phát triển dự án CNTT

  1. Giai đoạn xác định : Hiểu vấn đề , có ước lượng ban đầu
  2. Giai đoạn phân tích: Tìm hiểu hệ thống tổng thể cần phải làm gì
  3. Giai đoạn thiết kế : Từng thành phần của hệ thống, Hệ thống làm việc như thế nào
  4. Giai đoạn thực hiện: Xây dung các thành phần cấu thành
  5. Giai đoạn kiểm thử: Hệ thống làm việc tốt và không có lỗi
  6. Giai đoạn chấp nhận: Người dung chấp nhận hệ thống
  7. Giai đoạn vận hành: Vận hành và hoàn thiện
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s