#J01 Nguồn gốc của Java

Java được phát triển bởi James Gosling , Patrick Naughton, Chris Warth, Ed Frank và Mike Sheridan tại Sun Microsystems vào năm 1991. Ban đầu ngôn ngữ này có tên gọi là “Oak”, nhưng được đổi tên thành “Java” vào năm 1995. Continue reading

Advertisements

#JS03 Document Type trong JavaScript

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất khi thiết kế web là đảm bảo khai báo DOCTYPE chính xác và đúng cú pháp ở phần đầu trang. Việc khai báo DOCTYPE sẽ giúp cho các trình duyệt nhận biết những quy tắc phải theo khi phân tích các phần tử trong trang web. Continue reading